با پیگیری انجمن صنایع همگن پلاستیک محقق شد: برگشت اضافه پرداخت قبوض برق به بهانه انقضای پروانه

بسپار می نویسد، آقای صادقی نکو اعلام کرد با تلاش های صورت گرفته در انجمن صنایع همگن تهران مبالغ اضافه دریافت شده تحت عنوان انقضای پروانه صنعتی در قبوض برق باید مسترد شود. لازم به توضیح است که از این اقدام نه تنها صنایع پلاستیک، بلکه همه صنایع منتفع خواهند شد.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *