دوماهنامه پوشرنگ این بار 15 آذرماه منتشر می شود

روابط عمومی گروه مجلات بسپار اعلام کرد با توجه به برگزاری نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین تهران از 21 تا 24 آذرماه در محل دایمی نمایشگاه های تهران، دو ماهنامه پوشرنگ جهت پوشش بیشتر رویدادهای این صنعت، در آستانه این نمایشگاه و در نیمه آذرماه منتشر خواهد شد.
از آنجا که انتشار دو ماهنامه پوشرنگ طی سالهای اخیر به طور منظم در تاریخ 30 ماه های زوج هر سال بوده است، این مجله خود را نسبت به این اطلاع رسانی موظف دیده است.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *