اخبار

وزیر صنعت ابلاغ کرد: دستورالعمل تامين مالی بنگاه‌های تولیدی جهت بازسازی و نوسازی

بسپار/ ایران پلیمر می نویسد، وزير صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل شناسايي و تأمين مالي بنگاه‌هاي صنفي توليدي براي بازسازي و نوسازي را ابلاغ کرد.

با توجه به ضرورت حمايت‌ از بنگاه‌هاي خرد، کوچک و متوسط که بخش قابل توجهي از آن‌ها در حوزه اصناف توليدي فعاليت مي‌کنند و با توجه بند 1/3 بسته ارتقاي توان توليد ملي مصوب جلسه 26 اسفندماه 95 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، وزير صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل شناسايي و تأمين مالي بنگاه‌هاي صنفي توليدي براي بازسازي و نوسازي را به شرح زير ابلاغ کرد:

ماده 1) شرايط تسهيلات:
1-1- اولويت اصلي پرداخت تسهيلات موضوع اين دستور‌العمل، آن دسته از بنگاه‌هاي صنفي توليدي است که توان شبکه‌سازي و خوشه‌سازي داشته و از لحاظ ظرفيت توليد، دانش فني و داشتن بازار مشکلي که مانع راه‌انداري يا افزايش توليد باشد، نداشته و با دريافت اين تسهيلات قادر به نوسازي و بازسازي باشند.
2-1- مدت زمان بازپرداخت تسهيلات برابر ضوابط بانکي تعيين مي‌شود.
3-1- نرخ سود مورد عمل در تسهيلات موضوع اين دستورالعمل، همسان واحدهاي توليدي صنعتي است.
4-1- بنگاه‌هاي توليدي مشمول اين دستورالعمل به استناد بخشنامه شماره 53228/95 مورخ 21/2/1395 بانک مرکزي از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آيين‌نامه رعايت شاخص‌هاي مالي در اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک‌هاي دولتي» مستثني است.

ماده 2) شرايط و وظايف متقاضي:
1-2-داشتن پروانه کسب در رسته‌هاي داراي اولويت
2-2- داشتن سهم بازار، داشتن فني و ظرفيت توليد
3-2–دارا بودن حداقل دو نفر شاغل (صاحب پروانه مي‌تواند يکي از شاغلان باشد)
4-2–داشتن توان نوسازي و بهسازي واحد توليدي حداکثر تا پايان شش ماهه اول سال1397 و استفاده از تسهيلات صرفاً در راستاي اهداف تعيين شده
5-2-ورود اطلاعات لازم در سامانه
6-2– ارائه مدرک لازم به بانک‌هاي عامل
7-2-پيگيري فوري اخذ تسهيلات

ماده 3) وظايف عوامل اجرايي:
1-3- وظايف سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور:
1-1-3- اولويت‌بندي بنگاه‌هاي صنفي توليدي با رعايت مفاد مواد 1 و 2 اين دستورالعمل از بين رسته‌هاي زير:
1- توليدکنندگان مبلمان، دکوراسيون داخلي، سرويس خواب و ساير مصنوعات چوبي
2- توليدکنندگان انواع پوشاک و سري‌دوزي
3- توليدکنندگان کيف و کفش دست دوز و ماشيني
4- توليدکنندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌هاي قيمتي
5- واحدهاي صنفي انواع چاپ
6- توليدکنندگان لوستر و بلور
7- واحدهاي صنفي بسته‌بندي آجيل، خشکبار و زعفران
8- توليدکنندگان کالاي خواب
9- قطعه‌سازان و فلزتراشان و فلزکاران و ريخته‌گران
10- توليدکنندگان کالاهاي خانه و آشپزخانه
11- توليدکنندگان محصولات پايين‌دستي پتروشيمي
12- توليدکنندگان صنايع دستي، گليم، زيلو، جاجيم، بافتني و کالاهاي مشابه ديگر
13- توليدکنندگان انواع شيريني، شکلات، نبات و آب¬نبات
14- توليدکنندگان تجهيزات الکترونيکي
2-1-3- اطلاع‌رساني موثر به متقاضيان از طريق سيستم پيامکي و سامانه‌هاي وزارتخانه و اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي و ساير روش‌هاي ممکن
3-1-3-تاييد درخواست واحدهاي صنفي متقاضي، به طريق الکترونيکي در سايت ايرانيان اصناف به نشاني www.iranianasnaf.ir
4-3- پيگيري شکايات واحدهاي صنفي توليدي که تقاضاي آنها توسط بانک¬هاي عامل مورد پذيرش قرار نگرفته است.
2-3- وظايف اتاق اصناف شهرستانها
1- اطلاع رساني به اتحاديه هاي صنفي ذينفع
2- شناسايي بنگاه‌هاي صنفي توليدي با رعايت بند 1-1 و مفاد ماده 2 اين دستورالعمل
3- پيگيري جذب تسهيلات توسط اصناف مشمول
4- تاييد درخواست واحدهاي صنفي متقاضي تسهيلات،به طريق الکترونيکي در سامانه اصناف به نشاني www.iranianasnaf.ir
5- نظارت بر نوسازي و بازسازي واحدهاي صنفي پس از پرداخت تسهيلات و ارايه گزارش عملکرد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان مربوطه
3-3- وظايف بانک‌ها و موسسات اعتباري:
1- بررسي و تعيين تکليف طرح‌ها و واحدهاي معرفي شده حداکثر ظرف يک ماه پس از تکميل مدارک.
2- اعلام مکتوب نتيجه بررسي اعم از موافقت يا عدم موافقت به همراه دلايل آن، به متقاضي، ظرف حداکثر يک هفته پس از اتمام مهلت مذکور در بند فوق.
3- آزادسازي وثايق مازاد متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به بنگاه‌ها.
4- پذيرش ضمانت صندوق‌هاي ضمانتي، حمايتي و بيمه‌نامه شرکت‌هاي بيمه تجاري و يا اوراق بهادار به عنوان وثيقه با رعايت مقررات و ضوابط.
5- پايش و نظارت بر هزينه کرد تسهيلات پرداختي در راستاي هدف مورد نظر.
6- سرپرستي بانک و موسسه اعتباري در استان موظف است اطلاعات تسهيلات اعطايي موضوع اين دستورالعمل را از طريق سامانه بهين‌ياب به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.

ماده4 ) فرآيند اجراي کار:
تمامي فرايند اجراي کار، به صورت الکترونيکي و از طريق سايت اصناف به شرح زير انجام خواهد پذيرفت:
1-4- متقاضيان مشمول اين دستورالعمل بايد نسبت به ثبت درخواست خود براي اخذ تسهيلات مورد نياز، در سامانه اصناف به نشاني www.iranianasnaf.ir در قسمت «تأمين مالي بنگاه صنفي توليدي» اقدام کنند.
شايان ذکر است متقاضيان اطلاعاتي مانند شناسه صنفي، بانک عامل، شماره حساب، شماره تلفن ثابت و همراه خود را وارد کنند و پس از تکميل تقاضانامه، پيامکي را دريافت خواهند کرد که بايد آن را نزد خود نگهدارند. مضمون پيامک عبارت است از:
« درخواست شما در سايت ايرانيان اصناف ثبت شد. پرداخت تسهيلات مشروط به تصويب طرح پيشنهادي شما توسط بانک عامل مي باشد».
2-4- اتاق اصناف شهرستان مربوطه به صورت روزانه، به درخواست‌هاي اصناف رسيدگي نموده ودر نسبت به تأييد اطلاعات وارده در سايت مذکور اقدام مي‌کند.
3-4- سازمان صنعت معدن و تجارت استان مربوطه به صورت روزانه،به درخواستهاي تأييد شده از سوي اتاق اصناف شهرستان مربوطه رسيدگي و نسبت به تأييد اطلاعات وارده به صورت الکترونيکي در سايت مذکور اقدام مي کند.
4-4- مرکز امور اصناف و بازرگانان با همکاري اتاق اصناف ايران، درخواست‌هاي تاييد شده از سوي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را بررسي و از طريق ايجاد دسترسي‌هاي لازم اطلاعات را به صورت الکترونيکي براي سايت بهين ياب به نشاني Behinyab.ir و سامانه فرآيندي متصل به آن ارسال مي‌کند.
5-4- دفتر آمار و فرآوري داده‌هاي وزارت متبوع، از طريق سامانه بهين ياب نسبت به معرفي متقاضيان به بانک‌هاي عامل اقدام مي کند.

ماده 5) ساير موارد:
1-5- به استناد بخشنامه شماره 2976/200/ص مورخ 27/2/1395 سازمان امور مالياتي کشور، ادارات کل امور مالياتي موظفند بدهي ماليات قطعي شده آن دسته از واحدهاي صنفي توليدي مشمول اين دستورالعمل را به صورت پلکاني طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانوني تقسيط و ظرف مدت يک هفته نسبت به صدور گواهي موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم، برابر مقررات اقدام کنند.
2-5- در شرايط مساوي اولويت با متقاضياني است که زودتر ثبت نام کنند. ليکن چنان‌چه در سال جاري به هر دليل امکان برخورداري از تسهيلات موضوع اين دستورالعمل فراهم نشود، متقاضيان واجد شرايط براي سال آينده در اولويت مي‌باشند.
3-5- نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده مرکز اصناف وبازرگانان و اتاق اصناف ايران مي‌باشد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا