منافع

 • خرداد- 1398 -
  25 خرداد
  اخبار
  5.3. install pipe shutterstock_159806822.png

  مقامات حکومت رتبه بندی می شوند!

  بسپار/ایرران پلیمر به منظور حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران ارشد حکومتی و بخش بنگاه‌داری کشو، قانونی مشتمل بر نظام رتبه‌بندی مقامات حکومتی و قواعدی ناظر بر چگونگی حل موقعیت تضاد منافع تصویب می شود.

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا