اخبار

اعضای جدید هیات مدیره و بازرسان انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران انتخاب شدند

بسپار/ایران پلیمر اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران در روز هفتم مهرماه به شرح زیر انتخاب شدند.

الف) هیات مدیره
1 .احمدي شروین، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2 .بهرامیان احمدرضا، دانشگاه تربیت مدرس
3 .رحیمی اعظم، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
4 .رفیع زاده مهدی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5 .رفیع منزلت فاطمه، دانشگاه اصفهان
6 .عباسی فرهنگ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
7 .غفاري مهدي، دانشگاه مازندران
8 .کوکبی مهرداد، دانشگاه تربیت مدرس
9 .محسنی محسن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
10 .ملک پور شادپور، دانشگاه صنعتی اصفهان
11 .میوه چی هوري، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
12 .نکومنش حقیقی مهدي، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

ب) بازرسان
13 .غیاث مجید، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
14 .فرهنگ زاده سلوي، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
15 .گوهرپی فاطمه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

انجمن  علوم و  مهندسی پلیمر ایران 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا