اخبار

امروز و آینده بازار جهانی پلی پروپیلن ها

بسپار می نویسد، تاریخ پلی پروپیلن حدوداً مربوط به پیش از کشف پلی پروپیلن بلوری و کاتالیست های بکار رفته در تهیۀ آن است. این موضوع بطور عمده به تغییر تفکر دربارۀ پلیمرها، بویژه پلیمر شدن منظم فضایی مربوط می شود. قبل از سال ۱۹۵۰ میلادی، هنوز ماهیت پلیمر برای دانشمندان کاملاً آشکار نبود. تعداد کمی از آنها به امکان پلیمر شدن منظم فضایی پی بردند.

در سال ۱۹۴۲، بون شکل مارپیچی را برای پلی پروپیلن بلوری در مقالهای پیشگویی کرد. اما مقالۀ او تا ۱۳ سال بعد یعنی زمان انتشار مقالات از طرف ناتا در مورد پلی پروپیلن بلوری، نادیده گرفته شد.

گروه ناتا در آمریکا در سال ۱۹۵۴ با ساخت نوع ایزوتکتیک پلی پروپیلن زمینه جدیدی در مبحث شیمی فضایی پلیمرها گشود و رزین ترموپلاستیک جدیدی با خواص آلی و استثنایی بدست آمد و به سرعت بازارهای مصرف را به خود اختصاص داد.

پلی پروپیلن یکی از پر مصرف ترین ترموپلاستیک های موجود در جهان است که در بسیاری موارد جایگزین سایر پلاستیک ها نیز شده است. پلی پروپیلن تحت فرایندهای تزریقی، بادی و اکستروژن (الیاف، فیلم و ورق) قابل مصرف می باشد این ماده بطور معمول به سه دسته اصلی تقسیم میشود:

·         هموپلیمر که حاوی کومونومر اتیلن نیستند

·         کوپلیمرهای رندوم که میزان کومونومر اتیلن در آنها بطور متداول بین %۱ تا %۴ است

·    کوپلیمرهای ضربهپذیر که میزان کومونومر اتیلن در آنها از درصدهای پایین تا حدود %۲۰ متغیر بوده و در دو رآکتور تهیه میشوند.

۱-۲-میزان تقاضای جهانی

برآورد سهم جهانی برای دسته هموپلیمرها تقریباً برابر با %۷۰ کل PP تولیدی است و این مسأله هموپلیمرها را با ۲/۱۸ درصد در جایگاهی بالاتر از HDPE (%۱۷) قرار داده و به بزرگترین رده پلاستیکی در دنیا تبدیل کردهاست. PP بهعنوان یک پلیمر سبک وزن، دارای کاربردهای متنوع، با مقاومت شیمیایی عالی همراه با سختی و نقطه ذوب بالا در مقایسه با سایر پلیمرها همچون پلیاتیلن، شناخته میشود.

در سال ۲۰۱۵، میزان تقاضا در عرصه جهانی برای پلیپروپیلن در حدود ۲/۶۲ میلیون تن برآورد شد که این میزان معادل با ۲۶ درصد تقاضایکل پلیمرهای تولیدی (۲۴۰ میلیون تن) میباشد و این امر PP را به پر تقاضاترین پلیمر در عرصه جهانی تبدیل نموده است.

[EasyDNNGallery|17569|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

شکل ۱: میزان تقاضای پلیمرهای پرمصرف در سال ۲۰۱۵

در سال ۲۰۱۵، بیشترین کاربرد جهانی برای PP با ۱/۳۳ درصد از کل تقاضای جهانی برای کاربردهای قالبگیری تزریقی بوده و فیلم و ورق، با ۱/۲۴ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت. دو کاربرد اصلی نهایی، بهترتیب با %۳/۱۳ و %۲/۱۹ به الیاف و  رافیا اختصاص دارد.

میزان تقاضای سالانه برای PP در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱/۵ درصد بوده است که بالاتر از میزان ۸/۴ درصد ثبت شده در سال ۲۰۱۴ است. در حقیقت به دلیل بهبود در اقتصاد جهانی، بعد از ثبت میزان ۲/۱۲ درصد در سال ۲۰۱۰ بیشترین رشد در این سال گزارش شده است. رشد تقاضای جهانی سالانه از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ بطور متوسط برابر با ۷/۴ درصد پیشبینی میشود که در این میان، هند و چین با متوسط رشد تقاضای سالانهای به ترتیب برابر با ۱۰ و ۶/۶ درصد در صدر قرار دارند.

۱-۳-تولیدکنندگان پلی پروپیلن در جهان

شرکت چینیSINOPEC و شرکت آمریکایی LyondellBasell هریک با اختصاص ۸ درصد از سهم تولید جهانی، در سال ۲۰۱۵ بزرگترین تولیدکننده های پلیپروپیلن در دنیا بوده اند. در این میان، شرکت SABIC بهعنوان رقیب منطقه ای ایران، ۴ درصد از سهم تولید جهانی را به خود اختصاص داد.

[EasyDNNGallery|17567|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

شکل ۲: سهم تولید PPدر جهان در سال ۲۰۱۵

از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۵، ۱۳ میلیون تن ظرفیت جدید به بازار جهانی افزوده شد که معادل افزایشی در حدود ۲۲ درصد نسبت به میزان پایه در سال ۲۰۱۰ است. در ۵ سال آینده انتظار میرود که نسبت به مقدار پایه در سال۲۰۱۵، ۲۳ درصد معادل با ۷/۱۶ میلیون تن افزایش خالص در ظرفیت داشته باشیم که ظرفیت جهانی را تا سال ۲۰۲۰ به ۷/۸۹ میلیون تن خواهد رساند.

۱-۴- میزان تجارت جهانی پلی پروپیلن

حجم تجارت پلی پروپیلن در سال ۲۰۱۵، ۲/۳۰ درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص داده و پیش بینی میشود که تا سال ۲۰۲۰ بطور پیوسته به ۶/۲۵ درصد کاهش یابد. دلیل اصلی این امر کاهش اتکای چین به واردات از سایر مناطق و سرمایه گذاری این کشور بر روی ظرفیتهای خود است. چین ۷۹ درصد از مصرف داخلی خود را در سال ۲۰۱۵ تولید کرده و پیشبینی میشود که این رقم به ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۰ برسد. در نتیجه، میزان واردات چین از ۶/۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۵ به ۲/۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد. در نتیجه این کاهش ۴/۱ میلیون تنی در واردات ،لازم است تا صادرکنندههای عمده به چین به دنبال بازارهای جایگزین باشند. این امر منجر به تغییر در الگوی تجارت جهانی فعلی شده و تولید کننده های آسیا و خاورمیانه در بازارهایی همچون آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپای غربی و حتی شمال آمریکا فعالیت بیشتری خواهند داشت.

[EasyDNNGallery|17568|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

شکل ۳: میزان تجارت جهانی PP در جهان در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵

در نمودار فوق همچنین تغییر چشمگیری در جایگاه تجارت خالص آسیای شمال شرق دیده شده و این منطقه از بزرگترین واردکننده خالص در سطح جهانی در سال ۲۰۱۵ به یک جایگاه تجاری خنثی در سال ۲۰۱۹ تبدیل میشود. در سال ۲۰۲۰، بهبود اندکی در جایگاه خالص واردات مشاهده شده و این جایگاه تا سال ۲۰۲۵ رشد پیدا میکند بطوریکه این منطقه به یکی از واردکنندگان خالص عمده تبدیل میشود. همانطور که مشاهده میشود، جایگاه نسبت بزرگ اروپا در صادرات در سال ۲۰۱۰، در سال ۲۰۲۰ ناپدید شده و حتی تا سال ۲۰۲۵ به یک واردکننده کوچک نیز تبدیل میگردد. در همان زمان، خاورمیانه علیرغم کاهش قابل توجه در توسعه ظرفیت های جدید پس از پروژه بروج در نیمه دوم سال ۲۰۱۵، در تمام دوره پیشبینی به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی خواهد بود. رشد تقاضا در هند، جایگاه بزرگی را در واردات خالص برای شبه قاره هند ایجاد میکند و تولیدات داخلی نمیتواند همگام با سرعت در حال رشد تقاضای منطقهای در جهان پیش برود. همچنین تا سال ۲۰۱۵ منطقه CIS و بالتیک با صدرنشینی روسیه و توسعه ظرفیت های خود به یک صادرکننده بزرگ تبدیل میشود. در صورتیکه قیمت نفت تا اواخر دهه بهبود پیدا نکند این طرح های توسعه ای ممکن است به تأخیر افتاده و یا لغو شوند. 

 

الهام زینالی: کارشناس ارشد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

پریسا صائن: کارشناس ارشد صادرات پتروشیمی مارون

(ادامه دارد …)


متن کامل این مقاله را در شماره ۱۷۶ ام ماهنامه بسپار که در اردیبهشت ماه منتشر شده است بخوانید.

در صورت تمایل به دریافت نسخه نمونه رایگان و یا دریافت اشتراک با شماره های ۰۲۱۷۷۵۲۳۵۵۳ و ۰۲۱۷۷۵۳۳۱۵۸ داخلی ۳ سرکارخانم ارشاد تماس بگیرید. امکان اشتراک آنلاین بر روی صفحه اصلی همین سایت وجود دارد. 

[EasyDNNnewsLink|162]
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا