مقالات

بازار فیلمهای کشاورزی

ماهنامه بسپار/برگردان: مهندس آناهیتا هماوند
در سال ۲۰۰۹، از طرف سازمان جهانی غذا وکشاورزی اعلام گردید، که برای رفع نیاز غذایی جمعیت رو به رشد جهان تا سال ۲۰۵۰، تولید محصولات کشاورزی و غذایی باید تا دو برابر افزایش یابد هرچند که این هشدار، بیشتر توسط کشورهای توسعه یافته جدی گرفته شد و تاحدودی تولید محصولات غذایی و کشاورزی دو برابر گردید. یکی دیگر از مشکلات، هدررفت یک سوم کل محصولات غذایی تولیدی در جهان است. مهمترین نکته آن است که کشاورزان باید در حداقل زمان، فضا و هدررفت ممکن، تولید خود را افزایش داده تا میزان محصول مورد نیاز با توجه به جمعیت رو به رشد حاصل گردد. همهی این موارد استفاده از فیلمهای کشاورزی را پراهمیت نشان میدهد کما اینکه استفاده از این فیلمها میزان انرژی و آب مصرفی و همچنین استفاده از آفتکش¬ها را نیز به مراتب کاهش میدهد.
استفاده از فیلمهای کشاورزی در اروپا
مصرف فیلمهای کشاورزی در اروپا به بیش از ۰.۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۳ رسیده است. اسپانیا و ایتالیا با سهم ۴۰% بیشترین میزان مصرف رابه خود اختصاص دادهاند. به طور کلی اروپا دارای سهم ۳۰ درصدی در تولید فیلمهای گلخانهای را داراست که البته بیشترین درصد آن به مصرف داخلی رسیده و درصدی نیز صادر میگردد.
استفاده از فیلمهایی باخاصیت سدگری بالا برای نگهداری و حفاظت علوفه دام نیز، یکی از کاربردهای بسیار مورد توجه است. استفاده از این فیلمها منجر به کاهش نفوذ اکسیژن و رطوبت وتماس آنها با علوفه شده و در نتیجه میزان تخریب و رشد قارچ نیز کاهش مییابد. از مهمترین شرکتهای تولیدکننده این دسته از فیلمها می¬توان یه Nippon Gohsei و Ube Engineering Plastics اشاره کرد.
نسل دیگری از این فیلمها با عنوان فیلمهای ارتجاعی و با ضخامت ۱۹ میکرون به بازار عرضه شدهاند. این فیلمها به طول ۲۰۰۰m، دور غلتکی پیچانده میشوند. با وجود ضخامت کم این فیلمها، خواص آنها کاملا مشابه خواص فیلمهای ضخیم است با این تفاوت که کشاورزان حین استفاده از این فیلمها دیرتر نیاز به تعویض غلتک دارند چراکه طول بیشتری از فیلم دور غلتک پیچیده شده است و بنابراین از لحاظ زمانی به صرفه خواهد بود.
نگرانی از اینکه فیلمهای کشاورزی پس از استفاده چگونه جمعآوری شده و حداقل آسیب را به محیط زیست وارد نمایند مشکلی است که صاحبان صنایع تولیدکننده فیلم¬های پلاستیکی و کشاورزان را همواره به خود مشغول داشته است. باوجود قوانین سخت-گیرانه محیط¬زیست هم¬چنان سوزاندن بسیاری از این فیلم¬ها روی زمین¬های کشاورزی مشاهده میشود. در بسیاری از کشورها، برنامه¬هایی جهت جمعآوری این فیلمها در نظر گرفته شده است، چنان¬که فیلمهای کشاورزی پس از استفاده در زمین کشاورزی جمع¬آوری شده و سپس توسط افرادی از طرف شرکت¬های تولید کننده، اقدام به جمع¬آوری فیلمها صورت میگیرد.
بازیافت فیلمهای کشاورزی هزینه به نسبت زیادی را به همراه دارد بنابراین استفاده از فیلمهای کشاورزی زیست¬تخریبپذیر رو به فزونی خواهدبود.
مرجع
Film and sheet extrusion, Agricultural film, Markets feature, Page:19-25, July/August 2014.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا