بسپار منتشر کرد: دومین شماره خبرنامه الکترونیک نمایشگاه ایران پلاست 2014

دومین شماره خبرنامه نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 2014 طبق برنامه زمانبندی روز سی ام خردادماه منتشر و برای دست درکاران صنعت پلیمر کشور ارسال شد.
در این شماره اطلاعات روز نمایشگاه و نیز معرفی برخی از مشارکت کنندگان فعال در نمایشگاه آورده شده است.
علاقمندانی که مایل دریافت خبرنامه هستند با مراجعه به وبگاه www.polymervapooshesh.ir و ثبت ایمیل خود در بخش اشتراک اخبار می توانند شماره های بعدی خبرنامه و روزنامه رسمی نمایشگاه را دریافت کنند.
شماره آینده خبرنامه به صورت کاغذیو در روز 15 تیرماه منتشر و توزی می گردد.
درج اخبار شرکت های غرفه گذار در نمایشگاه در این خبرنامه ها رایگان است.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *