اخبار

رتبه‌بندی جهانی سال ۲۰۱۸ تایمز منتشر شد: ۱۸ دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا

بسپار می نویسد، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) با اعلام خبر انتشار رتبه‌بندی جهانی تایمز سال ۲۰۱۸، گفت: امسال ۱۸ دانشگاه کشور در جمع دانشگاه‌های برتر تایمز قرار گرفتند که “دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل” با حضور در این رتبه‌بندی برای اولین بار، در صدر دانشگاه‌های کشور قرار گرفت.

  دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  گفت: پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین نظامهای رتبه‌بندی بین‌المللی است که دانشگاه‌های برتر دنیا را هر ساله مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می دهد. این پایگاه روز گذشته فهرست جهانی دانشگاه‌های برتر سال ۲۰۱۸ میلادی را منتشر کرد.

دهقانی گفت: نتایج رتبه‌بندی سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ میلادی تایمز نشان از حضور ۶ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، تبریز، گیلان، اصفهان، الزهرا و بیرجند برای اولین بار در فهرست جهانی تایمز را دارد که در این بین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با اولین حضور خود در رتبه‌بندی تایمز، به عنوان برترین دانشگاه کشور معرفی شد.

وی افزود: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با کسب رتبه در بازه ۳۵۰-۳۰۱، در جایگاه دوم دانشگاه‌های برتر کشور اسلامی قرار گرفت. این دانشگاه با عملکردی بی‌نظیر در شاخص استنادات که با وزن ۳۰ درصد مهمترین شاخص و معیار رتبه‌بندی تایمز به حساب می‌آید، نمره ۹۹.۱ را کسب کرده است. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ضمن کسب رتبه نخست آسیا در شاخص تاثیر استنادی، توانست به همراه دانشگاه آکسفورد رتبه ۱۴ جهان را نیز کسب کند.

سرپرست ISC ادامه داد: دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، تبریز، تهران و علوم پزشکی تهران همگی با کسب رتبه در بازه ۸۰۰-۶۰۱ بعد از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده دوم دانشگاه‌های برتر کشور قرار گرفتند. دانشگاه‌های مشهد، گیلان، اصفهان، شهید بهشتی، شیراز، دانشگاه‌های الزهرا، بیرجند، یزد و زنجان نیز از دیگر دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی تایمز بوده‌اند. جدول زیر رتبه سال ۲۰۱۸ دانشگاه‌های کشور را نمایش می‌دهد.
 

دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ پایگاه رتبه‌بندی تایمز

دانشگاه

رتبه

دانشگاه

رتبه

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳۵۰-۳۰۱

دانشگاه مشهد

۱۰۰۰-۸۰۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه گیلان

۱۰۰۰-۸۰۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه اصفهان

۱۰۰۰-۸۰۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه شهید بهشتی

۱۰۰۰-۸۰۱

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه شیراز

۱۰۰۰-۸۰۱

دانشگاه صنعتی شریف

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه الزهرا

+۱۰۰۱

دانشگاه تبریز

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه بیرجند

+۱۰۰۱

دانشگاه تهران

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه یزد

+۱۰۰۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه زنجان

+۱۰۰۱


دهقانی افزود: کشور ایران ضمن حضوری قدرتمند در سال ۲۰۱۸، هرساله به تعداد دانشگاه‌های خود در رتبه‌ بندی تایمز افزوده است. نمودار زیر تعداد دانشگاه‌های حاضر در ایران از سال ۲۰۱۲ تاکنون را نمایش داده است. در سال ۲۰۱۲ تنها دانشگاه صنعتی شریف به عنوان نماینده ایران در رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر تایمز معرفی شد و اکنون ایران توانسته است تعداد دانشگاه‌های خود را در رتبه‌بندی تایمز به ۱۸ دانشگاه ارتقاء بخشد.

وی اظهار کرد: ایران با داشتن ۱۸ دانشگاه برتر در فهرست جهانی تایمز توانسته است بعد از کشور ترکیه با ۲۲ دانشگاه، رتبه دوم منطقه را به لحاظ تعداد دانشگاه‌های برتر از آن خود کند. این در حالی است که از کشور آل سعود تنها ۵ دانشگاه توانسته است در این فهرست حضور پیدا کنند. همچنین پاکستان در فهرست سال ۲۰۱۸ تایمز دارای ۱۰ دانشگاه و مالزی و مصر نیز دارای ۹ دانشگاه هستند.

دهقانی گفت: پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از نظام‌های معتبر بین‌المللی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار داده است. این رتبه‌بندی از ۱۳ شاخص به شرح جدول زیر در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بین‌المللی با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد بهره گرفته است.

 

وزن معیار

معیار

شاخص

وزن شاخص

۳۰

آموزش

بررسی شهرت: آموزش

۱۵٪

نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی

۶٪

نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی

۴.۵٪

نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه‌شده توسط مؤسسه

۲.۲۵٪

درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت ­علمی

۲.۲۵٪

۳۰

پژوهش

بررسی شهرت: پژوهش

۱۸٪

درآمد پژوهش

۶٪

تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی

۶٪

۳۰

استنادات

تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده

۳۰

۲.۵

درآمد صنعتی

درآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی)

۲.۵

۷.۵

وجهه
بین‌­المللی

نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به بومی

۲.۵

نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی

۲.۵

سهم مقالات منتشرشده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی

۲.۵

محاسبات رتبه‌بندی تایمز در سال ۲۰۱۸ نیز توسط شرکت خدمات حرفه‌ای پرایس واتر هاوس کوپرز (PWC) انجام شده است. محاسبات شاخص‌ها و نمرات توسط ۳ منبع اطلاعاتی «داده‌های ارسالی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که به صورت خود اظهاری جمع‌آوری می‌شوند»، «داده‌های حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی» و «اطلاعات تولیدات علمی مؤسسات آموزش عالی نمایه‌شده در پایگاه استنادی اسکوپوس» صورت گرفته است.

سرپرست ISC گفت: تایمز برای بررسی اطلاعات پژوهشی دانشگاه‌ها، با استفاده از پایگاه استنادی اسکوپوس که به عنوان یکی از بزرگترین پایگاه‌های داده در جهان شناخته می‌شود، تولیدات پنج ساله ۲۰۱۶-۲۰۱۲ و استنادات دوره ۶ ساله ۲۰۱۷-۲۰۱۲ تمام دانشگاه‌ها را مورد بررسی قرار داده است. تایمز در سال ۲۰۱۸ تعداد دانشگاه‌های تحت پوشش خود را از ۹۸۱ در سال گذشته به ۱۱۰۲ در سال ۲۰۱۸ ارتقاء بخشیده است.

دهقانی افزود: این اولین بار است که در رتبه‌بندی تایمز دو دانشگاه آکسفورد و کمبریج از انگلستان توانستند رتبه اول و دوم جدول جهانی را کسب کنند. موسسه فناوری کالیفرنیا نیز که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ رتبه نخست جهان را در اختیار خود داشت، به رتبه ۳ جدول تنزل یافت. یکی از دلایل رشد رتبه دانشگاه کمبریج عملکرد بهتر آن در شاخص‌های مربوط به درآمد پژوهشی و کیفیت پژوهشی است.

اروپا همچنین نیمی از ۲۰۰ رتبه برتر جهانی را در اختیار خود دارد که انگلستان، هلند و آلمان عملکرد بهتری نسبت به دیگر کشورها داشته‌اند. در مقابل ۴۰ درصد دانشگاه‌های آمریکا در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر جهانی تایمز همگی دچار افت رتبه شده‌اند.

آمریکا با داشتن ۱۵۷ دانشگاه رتبه نخست جهان را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر در اختیار خود دارد. انگلستان با ۹۳ دانشگاه و ژاپن نیز با ۸۹ دانشگاه رتبه دوم و سوم دنیا را کسب کرده‌اند. ایران نیز با داشتن ۱۸ دانشگاه همچون سال گذشته رتبه ۱۷ جهانی را به لحاظ تعداد دانشگاه در تایمز کسب کرده است. در جدول زیر رتبه جهانی ایران به لحاظ تعداد دانشگاه به صورت سالانه نمایش داده شده است.

 

رتبه جهانی کشور ایران به لحاظ تعداد دانشگاه برتر در رتبه‌بندی تایمز

سال رتبه‌بندی

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

رتبه ایران

۱۷

۱۷

۲۳

۲۸

۳۲

۳۳

۳۲

در آسیا نیز دانشگاه ملی سنگاپور با ۲ پله رشد، رتبه ۲۲ جهان و اول آسیا را کسب کرده است. دو دانشگاه پکینگ و دانشگاه تسینگوآ از چین نیز به ترتیب با رشد رتبه ۲ پله‌ای و ۵ پله‌ای، رتبه ۲۷ و ۳۰ جهانی و دوم و سوم آسیا را کسب کرده‌اند.

بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC))، ژاپن با ۸۹ دانشگاه رتبه اول آسیا، چین با ۶۳ دانشگاه رتبه دوم آسیا و هند با ۴۲ دانشگاه رتبه سوم آسیا را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر به خود اختصاص داده‌اند.


منبع:ایسنا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا