اخبار

رشد ۳ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در مردادماه

بسپار/ایران پلیمر بر اساس آمار بانک مرکزی، بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٩٣٩ هزار میلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٩ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۶ درصد و ۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٢ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩٧٨ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در مردادماه سال جاری ۴۹.۴ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۱.۱ درصد، ۱۰.۵ درصد و ۷.۸ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۲.۸ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۰.۴ درصد)، اصفهان (۶.۴ درصد) و خراسان رضوی (٦ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

میزان چک‌های وصولی کاهش یافت

بیش از ٧ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٧٤٩ هزار میلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٩ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۳ درصد و ۵.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۰.۷ درصد و ۹۰.۲ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در تیرماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ۹۰.۴ درصد و ۹۰.۵ درصد و در مردادماه ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۹۱.۱ درصد و ۸۷.۵ درصد بوده است.

بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در مردادماه ١٣٩٩، در استان تهران بیش از ٢ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٩٦ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۱.۸ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۶ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۳ درصد)، البرز (۹۲.۱ درصد) و یزد (۹۱.۵ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۳.۹ درصد)، خراسان شمالی (۸۶.۱ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۶.۵ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۲.۵ درصد)، البرز (۹۲.۲ درصد) و مازندران (٩١ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های ایلام (۸۲.۷ درصد)، خراسان شمالی (۸۳.۳ درصد) و لرستان (۸۳.۴ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

۹ درصد چک‌های صادره برگشت خورد

بالغ بر ٧٩٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٩٠ هزارمیلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٩ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲.۹ درصد و ۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹.۳ درصد و ۹.۸ درصد برگشت داده شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در تیرماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ۹.۶ درصد و ۹.۵ درصد و در مردادماه سال ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۸.۹ درصد و ۱۲.۵ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٢١٨ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٢ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸.۲ درصد و از نظر ارزش ۸.۴ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۶.۱ درصد)، خراسان شمالی (۱۳.۹ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۱۳.۵ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۷ درصد)، البرز (۷.۹ درصد) و یزد (۸.۵ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های ایلام (۱۷.۳ درصد)، خراسان شمالی (۱۶.۷ درصد) و لرستان (۱۶.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۷.۵ درصد)، البرز (۷.۸ درصد) و مازندران (٩ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

مهر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا