اخبار

رنگ های کوه هفت رنگ از کجا می آیند؟

بسپار به نقل از وبلاگ علوم و تکنولوژی رنگ می نویسد، پورمامارکا Purmamarca دهکده ای است کوچک درآرژانتین که درارتفاع  2200 متری ازسطح دریا قرار داشته و 2000 سکنه دارد.این دهکده به خاطر قرارگرفتن دردامنه های “کوه هفت رنگ ” ازمعروفیت جهانی برخورداراست. زمین شناسان براین باورند که شکل گیری این پدیده -کوه هفت رنگ- حدوداً 600میلیون سال به طول انجامیده است.دهکده پورمامارکا -بنابرداستان های نقل شده ازبومیان منطقه-درابتدا تفاوتی با سایردهکده های منطقه نداشت .این دهکده  دردامنه های کوهی قرارداشت که مانندسایرکوه های منطقه بوده ووجه تمایزی به لحاظ “رنگ” نسبت به سایرکوه ها نداشت. این “بی رنگی” کودکان دهکده را خوش نمی آمد ،آن ها –کودکان- دوست داشتند دردامنه کوهی رنگی وزیبا زندگی کنند . والدین این کودکان فرزندانشان را آرام کرده وبه آنها گوشزدمی کردند که “به مرورزمان وبابزرگترشدن به این “بی رنگی” عادت خواهندکرد. این نصیحت ها ولی کودکان را راضی نمی کرد تااینکه آن هاتصمیم می گیرند  هفت شب پیاپی ی زمانی که همه خواب  هستند ، باقرارقبلی و مخفیانه به دامنه های کوه رفته  وهرشب بایک رنگ به رنگ آمیزی کوه مبادرت کنند.این کارانجام شد وکودکان دوباره حوالی صبح وپس ازاتمام کار “رنگ آمیزی ونقاشی ”  بی سروصدا به خانه های خود مراجعت کرده  وخودرابه خواب می زدند ! ساکنان این دهکده هرروز صبح درکمال ناباوری مشاهده میکردند که یک رنگ به رنگ های کوه اضافه شده است ، بدون اینکه از چگونگی این واقعه اطلاعی داشته باشند ، تااینکه درصبح شب هفتم متوجه شدند که کودکانشان دررختخواب نیستند ، پریشان شده وجستجو را آغازکردند . همگی ازخانه های خودبیرون زده وبه یکباره مشاهده کردند که فرزندانشان شادوخندان درحال پائین آمدن ازدامنه های کوه هستند ،با رنگ ووسایل نقاشی دردست وهمگی خوشحال ازاینکه ازاین پس دردامنه های” کوهی باهفت رنگ” خواهندزیست . 

امروزه “کوه هفت رنگ “(Cerro de los Siete Colores) ازجذابیت های طبیعی منطقه محسوب می شود که گردشگران زیادی را بسوی خود جلب کرده ومی کند ،والبته که یک منبع اقتصادی درآمدزا برای ساکنان آن است.  

 و اما چگونه این واقعیت – کوهستانی با رنگ های متعدد ومتنوع – به وقوع پیوسته است ؟ برای این رمزگشائی می بایست به تاریخ کره زمین رجوع شود . اولین رنگ سبزاست که حدوداً 600میلیون سال پیش ازرسوبات حاوی اکسیدهای مس به وجودآمده است ، رنگ سفید ترکیباتی آهکی راشامل میشود که قدمتی حدود 400میلیون سال دارد. انواع رنگ های متنوع قرمزونزدیک به آن ترکیبات آهن  وزردها عمدتاً لایه های گوگردی هستند که به 80تا90میلیون سال پیش برمی گردد. وبالاخره قهوه ای ها که از خانواده ترکیبات منگنز است و لایه های تشکیل شده ازآن حداکثر به یک تادومیلیون سال پیش برمی گردد. 


بعد التحریر (PS) 

روزگذشته (تاریخ پست وبلاگ) ازسمنان واز مسیرفیروزکوه درراه تهران بودم ، بخشی ازا ین مسیر جاده ای است کوهستانی وبسیارزیبا،بارنگ هائی‌ متنوع که شاید به‌زیبائی”کوه هفت رنگ”(آرژانتین)نباشد، و لی دربرخی از  نقاط واقعاً دست کمی هم ازآن ندارد.

http://chemlack.blogfa.com

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا