Description: http://inpia.ir/Admin/upload/banners/payon_l1.png

میرزاده و نکو منش قرار داد همکاری امضا کردند

بسپار به نقل از خبرگزاری آنا می نویسد، تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با هدف استفاده از توانایی های آموزشی، پژوهشی، فناوری و تجهیزاتی طرفین، به منظور پاسخگویی به نیازهای متقابل و توسعه کسب و کار دانش بنیان منعقد شد.

تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با هدف استفاده از توانایی های آموزشی، پژوهشی، فناوری و تجهیزاتی طرفین، به منظور پاسخگویی به نیازهای متقابل و توسعه کسب و کار دانش بنیان منعقد شد.

دکتر حمید میرزاده رییس انجمن پلیمر ایران و رییس اسبق پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در این مراسم، اظهار داشت: امیدوارم این تفاهمنامه مقدمات همکاری های بیشتر میان دانشگاه آزاداسلامی و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران را فراهم ساخته و باعث قطع وابستگی ایران در زمینه پتروشیمی به خارج از کشور و دستیابی به علوم نوین پلیمر پتروشیمی شود.

دکتر مهدی نکومنش رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نیز با بیان اینکه این پژوهشگاه پتانسیل مهمی در زمینه پتروشیمی ایران به شمار می رود، افزود: این تفاهمنامه در ادامه سیاست های دکتر میرزاده به عنوان پایه گذار پژهشگاه پلیمر ایران انجام شده است، چرا که وی همواره مشوق همکاری با موسسات علمی و دانشگاه ها بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: انعقاد این تفاهمنامه که اولین گام در آغاز همکاری های گسترده با دانشگاه آزاداسلامی است، امیدواریم بتوانیم به تعهدات خود در این تفاهمنامه عمل کرده و با بهره گیری از امکانات دانشگاه آزاداسلامی نیز شاهد توسعه این پژوهشگاه باشیم.

محورهای تفاهمنامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی بین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دانشگاه آزاداسلامی

شایان ذکر است، این تفاهمنامه که در 27 ماده و 26 بند تنظیم شده است و پذیرش دانشجوی دکترای مشترک توسط پژوهشگاه برای تربیت نیروی انسانی متخصص به منظور تکمیل کادر هیات علمی مورد نیاز طرفین طبق مقررات آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه و دانشگاه همکاری مشترک دانشگاه و پژوهشگاه در انجام پروژه های کلان واگذار شده به طرفین، ارائه خدمات آزمایشگاهی پژوهشگاه به دانشجویان دانشگاه و بالعکس با تعرفه یکسان، همکاری مشترک در برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی بین دانشگاه و پژوهشگاه و استفاده از امکانات و زیر ساخت طرفین از موضوعات این تفاهمنامه است.

همچنین این تفاهمنامه به مدت سه سال معتبر بوده و در صورت تمایل و تداوم فعالیت های مشترک هریک از طرفین قابل تمدید است.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *