Description: http://inpia.ir/Admin/upload/banners/payon_l1.png

گفت و گو با نامزدهای اتاق بازرگانی تهران: مهدی پورقاضی

بسپار می نویسد، مهدی پورقاضی (از شرکت نیرومند پلیمر) در گفت و گو با بسپار در خصوص اهداف و برنامه های خود در صورت عضویت در اتاق بازرگانی اظهار داشت: ما در یک دوران خاصی هستیم که موضوع فعالیت اتاق اهمیت پیدا کرده است. یعنی از یک طرف دولت احساس نیاز به بخش خصوصی می کند از طرف دیگر بخش خصوصی نیاز دارد با دولت هماهنگی بیشتری در تصمیم های اقتصادی داشته باشد. یک دوران ویژه است. مساله کاهش شدید قیمت نفت و مسئله تحریم ها حداقل 2 موضوعی است که این شرایط را بوجود آورده است. من در انتخابات اتاق ثبت نام کردم و هدفم این است که بتوانم در فرایند نزدیکی دولت و بخش خصوصی و هماهنگی آنها کمک کنم. ما مشکلات زیادی در بخش خصوصی داریم که لازمه ی آن، این است که همکاری نزدیکتری با دولت داشته باشیم. بنابراین من از این جهت کاندید شدم.
وی افزایش تعداد نامزدها در این حوزه را اینطور تحلیل کرد: بنظرم حوزه پلیمر دارد ضرورت حضور خودش را در مراکز تصمیم گیری بیشتر متوجه می شود و این وضعیت خوب است. به نظر من خوب است که تعداد بیشتر فعالین این صنعت دارند کاندید می شوند و بتوانند وارد اتاق بازرگانی شوند. منتها بنظرم کاندیدها باید توجه داشته باشند که نمی شود نردبان را یکدفعه رفت پله آخر، باید از مراحل پایین تر یعنی سمت گرفتن در انجمن ها و مسئولیت داشتن در انجمن ها شروع بکنند تا بتدریج به انجمن ملی بروند و بعد در هیات نمایندگان. متاسفانه برخی از کسانی که کاندید شدند این مراحل را طی نکردند. به هر حال کاندید شدن اشکالی ندارد و خیلی هم خوب است. منتها مسیر طبیعی آن، این است که هر کس یک روند رشد محسوسی را در فعالیت اجتماعی خود داشته باشد. من امیدوارم چه رای بیاورم و جه رای نیاوردم این دوستانی که ثبت نام کردند اول در مدیریت انجمن ها کاندید شوند و در آنجا حضور پیدا کنند و بعد به تدریج بتوانند به مدارج بالاتر برسند. به هر حال این اتفاق خوبی است که دارد در صنعت پلیمر می افتد که تعداد بیشتری دارند کاندید می شوند.