اخبار

جزییات ابلاغیه مهم سرپرست وزیر صمت برای تقویت داخلی سازی

بسپار /ایران پلیمر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی سرپرست و وزیر پیشنهادی  صنعت، معدن و تجارت با صدور ابلاغیه‌ای به معاونت‌ها و شرکتهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه ویژه به موضوع داخلی سازی را مورد تاکید قرار داد و بر ضرورت پایش و نظارت مستمر، مدیریت و اعمال ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، راه‌اندازی نمایشگاه‌های دائمی در سطح استان‌ها و سازمان‌ها، به روز رسانی مستمر سامانه توانیران و به هم رسانی توانمندی‌ها و نیازها و هم افزایی ذی‌نفعان تاکید کرد.

در برنامه ابلاغ شده بر ضرورت پایش و نظارت مستمر، مدیریت و اعمال ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، راه‌اندازی نمایشگاه‌های دائمی در سطح استان‌ها و سازمان‌ها، به روز رسانی مستمر سامانه توانیران و به هم رسانی توانمندی‌ها و نیازها و هم افزایی ذی‌نفعان تاکید شده است.

مدیریت واردات

در این ابلاغیه تاکید شده است؛ سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات و معاونت‌های امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی با همکاری سازمانهای استانی موظف هستند بر اساس بخشنامه‌های جدید ابلاغ شده، نسبت به مدیریت و اعمال ممنوعیت برای واردات دارای کالای مشابه داخلی اقدام نمایند.

سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات با همکاری معاونت‌های امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظف هستند با استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده یک و رویکرد حمایت از کالای ایرانی، نسبت به بازنگری تعرفه‌های گمرکی کالاها و مقررات مرتبط (به ویژه مذکورکردن تعرفه‌های سایر) به صورت متناوب و مستمر اقدام نمایند.

به منظور شفاف سازی در واردات کالاهای مورد نیاز کشور، سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات با همکاری معاونت‌های ذیربط موظف هستند نسبت به اعمال ساختار شناسه کالا ذیل تعرفه‌ها (براساس برنامه زمانبندی شده و متناسب با اولویتهای کالایی) اقدام نمایند تا امکان تطبیق ظرفیت‌های ساخت داخل با کالاهای وارداتی فراهم شود.

توسعه زیرساختها

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران موظف است در ورودی شهرک‌های صنعتی (با اولویت شهرک‌های صنعتی بزرگ و مادر) مکان مناسبی را برای ارائه نیازمندی‌ها و توانمندیهای واحدهای مستقر در هر شهرک پیش بینی کرده و اقدامات مورد نیاز برای راه اندازی دائمی این نمایشگاه‌ها را به عمل آورد؛ امکان استفاده از این نمایشگاه‌ها می‌بایست به راحتی برای واحدهای مستقر در هر شهرک فراهم شود.

سازمان توسعه تجارت موظف است نسبت به اختصاص محل مناسب و دائمی برای نمایشگاه ساخت داخل در مرکز و استان‌ها اقدام نماید تا در هر رویداد نمایشگاهی و متناسب با نمایشگاه برگزار شده، امکان ارائه نیازمندی‌ها و توانمندی‌های آن فعالیت وجود داشته باشد.

سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های توسعه‌ای با همکاری معاونت‌های ذیربط و سازمانهای استانی موظف هستند نسبت به برگزاری نمایشگاه‌های دائمی، دورهای، مجازی و یا محلی با رویکرد به هم رسانی توانمندی‌ها و نیازمندی‌ها اقدام نمایند.

معاونت‌های امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظفند نسبت به تقویت و توسعه شرکتهای عمومی و تخصصی طراحی و ساخت (EPC) برای نهادینه کردن دانش در زنجیره ارزش (با اولویت صنایع مزیت دار) برنامه ریزی و اقدام نمایند. سازمان‌های ای دور و ایمیدرو موظفند در صورت نیاز در اجرای این برنامه با معاونت‌های ذیربط همکاری لازم را به عمل آورند.

مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات موظف است نسبت به به روزرسانی پیوسته و مستمر سامانه توانیران در جهت افزایش کارآمدی و اثرگذاری آن برنامه ریزی و اقدام نماید. مرکز نوسازی و تحول اداری، دفتر آمار و فرآوری داده‌ها و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف هستند نسبت به یکپارچه سازی اطلاعات و برقراری ارتباط بین سامانه‌ها (ستاد ایران، ثبت سفارش، بهین یاب و توانیران) مطابق برنامه عملیاتی مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات اقدام نماید.

تعمیق و توسعه ساخت با استفاده از ظرفیت‌های موجود و یا سرمایه گذاری

معاونت امور صنایع و معاونت امور معادن و صنایع معدنی موظف هستند فهرست اقلام و نیازهای اصلی کشور را تهیه و به معاونت طرح و برنامه اعلام نمایند. معاونت طرح و برنامه نیز موظف است ضمن اعلام اولویت‌های سرمایه گذاری و هدایت طرح‌های توسعه‌ای برای تولید حداکثری این اقلام، برنامه ریزی و اقدام نماید.

معاونت‌های امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظف هستند با شناسایی ظرفیت‌های موجود، نسبت به فعال سازی آنها در جهت افزایش تولید و یا تعمیق ساخت داخل اقلام و نیازهای اصلی کشور اقدام نمایند.

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به جلب همکاری سرمایه گذاران بخش خصوصی، نهادهای عمومی و سازمانهای توسعه‌ای برای سرمایه گذاری اقلام و نیازهای اصلی کشور اقدام نماید.

سازمانهای توسعه‌ای ای درو و ایمیدرو موظف هستند برنامه اجرایی و سالانه تعمیق ساخت داخل را برای کلیه شرکت‌های تحت پوشش و یا تحت نظارت و مدیریت خود تهیه و به صورت سالانه اجرا نمایند.

معاونت طرح و برنامه با همکاری معاونت‌ها و سازمانهای ذیربط وزارت صمت، نقشه راه تولید اقلام گلوگاهی با هدف توسعه ساخت را تدوین و ابلاغ نماید. در این نقشه راه می‌بایست مسیر مونتاژکاری و تعمیق ساخت داخل در محصولات و فعالیت‌های صنعتی، سرمایه گذاری و توسعه فعالیت شرکتهای دانش بنیان برای تأمین نیازهای فناورانه محصولات و زمینه سازی برای ایجاد برندهای ملی و بازارسازی برای محصولات تولیدی در داخل و خارج پیش بینی و برنامه ریزی شود.

بهم رسانی توانمندی‌ها و نیازها و هم افزایی ذینفعان

معاونت‌های امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی با همکاری سازمانهای ای درو و ایمیدرو، سازمانهای استانی و انجمن‌ها و تشکلهای تولیدی، موظف هستند با اولویت بندی نیازها و شناسایی توانمندی‌ها، نسبت به بهم رسانی و هم افزایی بین ذینفعان از طریق برگزاری مستمر رویدادهای مورد نیاز نظیر میزهای ساخت داخل در سطح ملی، سازمانی و استانی اقدام نمایند.

معاونت امور صنایع موظف است نسبت به ندوین و ابلاغ دستورالعمل میزهای ساخت داخل در استان‌ها اقدام نماید تا برگزاری این رویدادها به صورت هماهنگ و هدفمند صورت پذیرد.

برنامه ماهانه و هفتگی میزهای ساخت داخل در ستاد، سازمان‌های توسعه‌ای و سازمان‌های استانی می‌بایست از سوی شورای راهبری تهیه و اطلاع رسانی شود.

معاونت‌های امورصنایع و امورمعادن و صنایع معدنی موظف هستند در تعامل با سایر حوزه‌ها، نسبت به شناسایی نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخشهای صنعتی کشور (از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، راه و راهسازی، حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی و …) و نیازهای زنجیره تولید در صنایع مختلف (بزرگ، کوچک و خرد) که قابلیت تکرار و تجمیع دارند، اقدام نموده و با تجمیع این تقاضا، امکان برنامه ریزی برای ساخت، تعمیق ساخت و بکارگیری ظرفیت‌های داخلی در تأمین این نیازها را فراهم آورند.

مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات موظف است نسبت به پیگیری برای دریافت نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و برنامه ساخت داخل دیگر دستگاه‌ها و نهادهای عمومی (از قبیل وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، شستا، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و…) اقدام نماید. این دستگاه‌ها می‌بایست و گزارش پیشرفت برنامه آنها را بصورت فصلی دریافت کرده و در فصلنامه ساخت داخل منعکس نماید.

تحقیق و توسعه، ارتباط با دانشگاه، ارتقا کیفیت و تولید محصولات نوین

به منظور بومی ساخلی فناوری‌های مورد نیاز برای تعمیق و توسعه ساخت داخل، معاونت آموزش، پژوهش و فناوری با همکاری سازمان‌های ای درو و ایمیدرو موظف هستند با برنامه ریزی جامع و تعیین اقدامات مشخص، نسبت به تقویت و توسعه فعالیت واحدهای پژوهشی، دانش بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در زیرمجموعه واحدهای صنعتی و معدنی اقدام نمایند.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است با برقراری ارتباط نظام مند و مسئله محور با مراکز آموزشی و پژوهشی، ظرفیت‌های کشور در بخش‌های پژوهش، طراحی، مدیریت پروژه و تولید را فعالسازی و به کارگیری کرده تا ضمن تأمین نیازهای فناورانه برای تعمیق و توسعه ساخت داخل، زمینه بومی سازی این فناوری‌ها در کشور فراهم گردد.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است در تعامل با معاونت‌ها و سازمان‌های ذیربط نسبت به سازماندهی و تقسیم کار فعالیت‌های پژوهشی و تحقیق و توسعه برای صنایع اولویت دار اقدام نموده و ضمن ارتباط و بهم رسانی مؤثر آنها با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، فعالیت‌های هر دانشگاه و پژوهشگاه را به یک یا چند رشته فعالیت مشخص متصل نماید تا در زمانبندی تعیین شده، فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی برای تعمیق و توسعه ساخت داخل، ارتقا کیفیت و تولید محصولات نوین، تجاری و عملیاتی گردد. در این رابطه ضروری است در رویدادهای میزهای ساخت داخل، قراردادها و تفاهم نامه‌های مورد نیاز بین دانشگاه‌ها، واحدهای پژوهشی، دانش بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه نیز منعقد و اجرایی گردد.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت‌ها و سازمان‌های ذیربط وزارت متبوع موظف است اقدامات عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت برای ارتقای کیفیت محصولات اولویت دار را تعریف و اجرایی نماید.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است با همکاری معاونت‌های امور صنایع، امور معادن و صنایع معدنی و معاونت طرح و برنامه برای جایگزینی فناوری و محصولات جدید با فناوری و محصولات قدیمی برنامه عملیاتی لازم را تدوین و در زمانبندی تعیین شده اجرا نماید.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است طی تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد و سایر مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی از جمله جهاد دانشگاهی، نسبت به ایجاد و یا توسعه شبکه آزمایشگاه‌های تخصصی برای آزمون کیفیت کالاهای ایرانی اقدام نماید.

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تعامل با معاونت‌های ذیربط وزارت صمت و سایر ذینفعان موظف است نسبت به مطالعات لازم برای آینده پژوهی تولیدات صنعتی اقدام تا ضمن شناسایی محصولات نوین امکان برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و تولید آنها فراهم گردد.

مشوق‌ها

معاونت طرح و برنامه با توجه به ظرفیت صندوق‌های موجود در وزارتخانه و ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی، نسبت به پیگیری برای ایجاد صندوق حمایت از ساخت داخل با مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای و صندوق‌های زیر مجموعه وزارت صمت اقدام نماید.

معاونت طرح و برنامه با همکاری معاونت‌های امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی پیگیری لازم برای ایجاد صندوق‌های اختصاصی توسط انجمن‌های تخصصی و بخش خصوصی (با مأموریت تضمین ریسک و یا تضمین قراردادهای ساخت داخل) را به عمل آورند.

معاونت طرح و برنامه، بسته مشوق‌های مالی (تعیین سرفصل مشخص برای ساخت داخل، یارانه سود تسهیلات، افزایش مدت بازپرداخت و …)، مدل‌های جدید برای نحوه تضمین تسهیلات مالی (بیمه، موجودی انبار، اعتبارسنجی و…)، مشوق‌های بیمه‌ای برای کاهش ریسک استفاده از ظرفیت‌های داخلی و مشوق‌های مالیاتی را در اسرع وقت تهیه و به شورای راهبری نهضت ساخت داخل پیشنهاد دهد تا پس از تصویب آن در مراجع ذیربط مشوق‌های پیش بینی شده اجرایی و عملیاتی گردد.

تأمین مالی

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به راه اندازی و عملیاتی کردن مدل‌های تأمین مالی برای ایجاد انگیزه در استفاده از تولیدات داخلی از قبیل اعتبار خریدار (داخل و خارج)، اهرمی کردن منابع صندوق توسعه ملی و تأمین منابع اعتباری برای مصرف کنندگان نهایی و خرید کالاهای ایرانی (تحریک تقاضا) اقدام نماید.

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به راه اندازی و عملیاتی کردن پذیرش پیش فاکتور صادره از سوی تولیدکنندگان داخلی و یا مشارکت داخلی و خارجی در داخل کشور و امکان انجام معاملات ارزی بین بانک‌ها و تولیدکنندگان اقدامات لازم را بعمل آورد تا ضمن جلوگیری از خروج ارز برای تأمین کالاهای دارای توان داخل، زمینه تقویت شرکت‌های داخلی در مشارکت با شرکای خارجی فراهم گردد.

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به پیگیری تأمین تسهیلات ریالی و ارزی سرمایه گذاری‌های اولویت دار و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی برای محصولاتی که منجر به تعمیق ساخت داخل و کاهش واردات می‌گردد اقدام نموده و عقد تفاهم نامه و قرارداد با بانک‌های عامل را پیگیری نماید.

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به عملیاتی کردن حساب ویژه تولید برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید) پیگیری و اقدام لازم را بعمل آورد.

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت عملیاتی کردن آئین نامه اجرایی فاکتورینگ (موضوع ماده ۸ قانون حداکثر استفاده) پیگیری و اقدام لازم را به عمل آورد.

آموزش و فرهنگ سازی

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است با همکاری معاونت‌های ذیربط و انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و در جهت تقویت فرهنگ ساخت داخل، محتوای آموزشی مورد نیاز برای حمایت از تولیدات داخلی، فرهنگ استفاده از تولیدات و نمانام های داخلی و سایر موارد مرتبط را در کلیه مقاطع آموزشی و تحصیلی (دبستان یا تحصیلات تکمیلی) تهیه و طی تعامل با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرایی کند.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت موظف است با همکاری بخش‌های ذیربط و رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی و در جهت تقویت فرهنگ سازی برای تعمیق و توسعه ساخت داخل و استفاده از محصولات داخلی، ضمن تهیه محتواهای مورد نیاز، اقدام به توسعه آموزش عمومی، فرهنگ سازی و تقویت انگیزه‌های ملی برای مصرف کالاهای تولید داخل نماید و از در این رابطه ظرفیت کلیه بخش‌های اجتماعی (از قبیل مساجد و هئیت های مذهبی، نمازهای جمعه، سازمان‌های مردم نهاد، بسیج و صدا و سیما و..) را به کارگیری نماید. کلیه زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است همکاری لازم را در این رابطه با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی به عمل آورند.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی موظف است نسبت به تهیه اخبار و اطلاعات مورد نیاز فعالیت‌های صورت گرفته برای تعمیق و توسعه ساخت داخل اقدام کرده و پوشش خبری مناسب برای این فعالیت‌ها را انجام دهد.

دبیرخانه روز صنعت و معدن موظف است نسبت به تهیه تندیس نهضت ساخت داخل برای ارائه به فعالین برتر این حوزه در روز صنعت و معدن اقدام نماید تا ضمن فرهنگ سازی، این تندیس به عنوان نماد ملی برای استقلال صنعتی کشور تعیین گردد.

راهبری، پایش و نظارت

شورای راهبری نهضت ساخت داخل نسبت به برگزاری جلسات کاری به صورت مستمر اقدام می‌کند. شورای راهبری موظف است نسبت به زمانبندی، راهبری، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و فعالیت معاونت‌ها و سازمان‌ها در این حوزه اقدام نموده تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. دبیرخانه شورای راهبری نهضت ساخت داخل، مرکز ساخت داخل و ماشین سازی و تجهیزات تعیین می‌شود.

کلیه زیرمجموعه‌های وزارت اعم از معاونت‌های ستادی، سازمان‌های ای درو، ایمیدرو و سازمان‌های استانی، موظف هستند طی یک هفته بعد از ابلاغ این بخشنامه، یک مدیر ارشد را به عنوان مسئول ساخت داخل در حوزه مأموریت خود منصوب و به مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات معرفی کنند.

نمایندگان منصوب شده موظف هستند در تعامل با بخش‌های ذیربط، مأموریت‌ها و اقدامات تعیین شده در قالب این دستورالعمل و تصمیمات شورای راهبری را پیگیری و اجرایی نمایند.

مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات ضمن تعامل با نمایندگان منصوب شده، عملکرد برنامه‌های هر معاونت و سازمان را پایش و نظارت کرده و نتیجه را به صورت مستمر در جلسات شورای راهبری نهضت ساخت داخل اعلام کند.

گزارش فعالیت‌های مرتبط با این دستورالعمل به صورت مستمر از سوی دبیرخانه تهیه و به مراجع ذیربط از جمله حوزه وزیر منعکس و اطلاع رسانی می‌شود.

 

منبع: مهر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا